Eesti keeles     На русском     In english                   Registreeru   |   Unustasin parooli   |  
Meie Projekt Meeskond Foorum Tagasiside Sisukaart Postkast


 
Projekt

Projekti eesmärgiks on luua erineva kultruuritaustaga noortele koostöövõimalused, mille käigus kujundatakse noortes kodanikuühiskonna põhiväärtusi ja hoiakuid, kus projekti teostamise protsessi on kaasatud Ida-Virumaa noored ning MTÜd: Aita Abivajajat, Narva Noored Noortele ja Kultuuriveski. Projekti käigus teostatavad erinevad tegevused toetavad koostöövõimaluste arendamist eri rahvustest noorte vahel Ida-Virumaal.

1.Põhitegevuseks on Ida-Virumaa Noorte Infoportaali „Sinuga” valmimine (nimi noorte endi valitud). See on virtuaalne keskkond, mille kaudu ja vahendusel, teevad koostööd, suhtlevad, jagavad omavahel informatsiooni Ida- Virumaa erineva emakeele ja kultuuritaustaga noored. Projekti idee on algatanud MTÜ Aita Abivajajat noorte tugigrupp ja projekti kõigisse tegevustesse kaasatakse maakonna eri piirkondade noored, kes on ka infoportaali  loojad ja jätkusuutlikud teostajad projekti lõppedes.

2.Koolitused põhitegevuse pädevuste toetamiseks, infopäevad, reklaam

3.Ida-Virumaa Noortefoorumi „Osalen Sinuga” korraldamine. See on ühelt poolt reklaamüritus projekti tulemuste presenteerimiseks ja samas ka 9.mail 2008 toimunud Ida-Virumaa Noortefoorumi „”Hoolin ja osalen” traditsiooniks muutmisel. (noorte ettepanek)

Tulemused: Suurem sidusus Ida-Virumaa eesti- ja venekeelse noorte kogukonna vahel. Arenenud noorte keeleoskus ja -kasutus, arusaamine ja huvi erinevate kultuuride vastu. Noored on tolerantsemad erinevuste suhtes ja hoolivad iseendast ja teistest. Tihenenud on Ida-Virumaa linna ja maanoorte ning kodanikuühenduste vaheline koostöö. Ise ja koos tegemine on motiveerinud noori enam tundma huvi oma kodukoha ja Ida-Virumaa ning selle maine parandamise vastu. 
  Projekti juhtpartner
  Projekti partnerid
  Rahastaja
  Juhtsponsorid
  Sponsorid